NYHETER

Ukes info, uke 37 2018

Klubben anmoder igjen alle medlemmer om å logge seg inn på sin medlemsside for å oppdatere sin profil med riktig kontaktinformasjon. Vi opplever periodevis å få feilmeldinger når e-post sendes ut og det gir ekstraarbeid å sikre at vi har registrert riktig og oppdatert kontaktinformasjon. Her følger videre ukes info pr. uke 37 2018.

Informasjon om konflikt

Oppdatert 15. Juli 2018 FPSO Petrojarl Knarr er tatt ut i streik og ble stengt ned på en kontrollert og sikker måte i henhold til interne prosedyrer 12. juli 2018. Petrojarl Knarr er nå kun bemannet med sikkerhetsbemanning iht bemanningsplan ved konflikt. Etter at installasjonen hadde gjennomført nedstengning ble personell berørt av streiken, dvs. SAFE medlemmer, sendt hjem, med unntak av personell inngår som en del av sikkerhetsbemanningen. Medlemmer i  IE og DSO er det bedriften som rår over, til disse er det allerede blitt sendt ut permitteringsvarsel.

SAFE er i STREIK !

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet. Dette resulterte i mekling, som meklingsmannen innkalte partene til 9. juli 2018 kl 10:00. Partene ble ikke enige under mekling hos meklingsmannen 9. juli 2018, og før midtnatt ble det brudd i meklingen. Dette resulterte i at 9 installasjoner ble tatt ut i streik og prosessen med å stenge ned ble satt i gang. En opptrapping vil skje Søndag 15.07.2018 kl 24.00 om partene ikke har kommet til en enighet innen da.

SAFE Element
Bli Medlem i SAFE - banner