NYHETER

Uke nytt, uke 9 2017

Her følger ukenytt fra uke 9 2017. Vi beklager at denne kommer litt sent ut, men på grunn av plutselige omstendigheter fikk vi ikke tilgang til å legge ut ukenytt på klubbens nettside.

Uke nytt, uke 4

Korea avtalen, klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag og søksmålsvarsel i henhold til tvisteloven §5-2 vedrørende manglende lønnsvederlag ble sendt til bedriften 19.01.17 der 46 personer har meldt inn sine krav.

Uke nytt, uke 51

Klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag i Korea som da går først til SAFE sentralt og de lager en sak som går først til forliksrådet og senere eventuelt til retten.

KOMMENDE KURS

Kurs i SAFE første halvår av 2016

 SAFE Education Fund

Kurs i Arbeidsrett, Trinn II Velkommen til kurs i Arbeidsrett Trinn II, i uke 9, onsdag 2. og torsdag 3. mars 2016 på SAFE-huset i Stavanger.

Bli Medlem i SAFE - banner